Login
English
Cofnod Staff PARhowch eich enw defnyddiwr a`ch cyfrinair isod:

Enw Defnyddiwr:
Cyfrinair:Noder os gwelwch yn dda:
Os nad oes gennych fynediad eisoes i`ch e-bost/cyfrif GG yn y Brifysgol, yna bydd angen ichi wneud hyn cyn cael mynediad i`r system. Ceir gwybodaeth bellach am fynediad i e-bost ar wefan GG: www.aber.ac.uk/en/is/access/staff/
System ar gael rhwng 7:30 a 21:00
ac eithrio ar gyfer Arolwg FfRhY a Adolygu Perfformiad Datblygiad Staff